Menü

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Bilim, felsefe ve medeniyet tarihinde ortaç Batı için "karanlık" sayıldığı halde İslam açısından tam tersi bir durum söz konusudur. Zira İslam bu çağd..
82,00 TL
Vergiler Hariç:82,00 TL
Cahit Zarifoğlu’nun şiiri bunca anlaşılmaz, kapalı ya da zor anlaşılır bulunmasına rağmen, şimdiye kadar hiçbir aklı başında şiir okuyucusu (eleştirme..
26,00 TL
Vergiler Hariç:26,00 TL
Dan Brown; Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar'dan sonra Kayıp Sembol’de insanlığın yüzyıllardır beklediği bir gerçeğin peşinde... Harvard Simgebi..
115,00 TL
Vergiler Hariç:115,00 TL
"Dan Brown, ülkedeki birkaç usta yazardan biri. Da Vinci Şifresi üstün bir zeka tarafından kurgulanmış harika bir gerilim romanı.""Entrika ve tehliken..
110,00 TL
Vergiler Hariç:110,00 TL
Türkler, Uygurlar döneminde temelini atıp şiirlerinde kullandıklar? ve “aa, bb, cc” şeklinde kafiyelendirdikleri şiir yapısıyla Arap edebiyatında görd..
150,00 TL
Vergiler Hariç:150,00 TL
Türk düşünce târihinde, kültleşen portresiyle en kuvvetli tesirleri bırakmış ve kendisinden sonraki nesillerin gözlerini, Ebüzziya Tevfik’in tâbiriyle..
120,00 TL
Vergiler Hariç:120,00 TL
Yeraltından notlar gerçek dünyadan kendini soyutlamış bir kişinin iç çatışmalarını ve hezeyanlarını konu alır. Bu roman Dostoyevski’nin daha sonra yaz..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Yazar, psikiyatrist, eğitimci, ressam ve bir de seyyah olan Carl Gustav Jung, rüyalar hakkındaki fikirlerini bu derlemede toplamıştır. Gizemcilik, din..
70,00 TL
Vergiler Hariç:70,00 TL
Kökeni, kaynakları, ana temaları, diğer dünya mitolojileriyle ilişkileri ve daha birçok özellikleriyle İran mitolojisini konu alan bu kitap, alanında ..
180,00 TL
Vergiler Hariç:180,00 TL
“Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk veya Târîḫu’ṭ-Ṭaberî adlarıyla da bilinir. Müellif, tefsirini tamamladığı 290 (903) yılında yazmaya başlayıp 303 (915-16) y..
200,00 TL
Vergiler Hariç:200,00 TL
Paul Ricoeur miti şöyle tanımlar: «Mit, zaman(lar)ın başlangıcında vuku bulmuş olaylar hakkında, insanın kendini, kendi dünyası içinde anladığı bütün ..
175,00 TL
Vergiler Hariç:175,00 TL
İlk baskısı 1974'de, ikinci baskısı ise 1982'de tek cilt olarak yapılan eseri yayınevimiz yeniden ele alarak üc cilt halinde yayınlamıştır. Elinizdeki..
300,00 TL
Vergiler Hariç:300,00 TL
7. baskısını (Pearson) yapan Klasik Mitoloji, klasik mitosların kültürel bağlamlarına açıklık getirirken, Grek ve Roma mitoslarını aralarındaki bağlan..
140,00 TL
Vergiler Hariç:140,00 TL
Huzur'un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini "huzur"a kavuşturacak bir "iç nizam"ı aramaktadır. Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik uns..
96,00 TL
Vergiler Hariç:96,00 TL
Bozkurtlar, yazarının vaktiyle verdiği lütufkâr müsaadeleri sonucunda “Bozkurtların Ölümü” ve “Bozkurtlar Diriliyor” adlı ölümsüz eserlerin, bir arada..
80,00 TL
Vergiler Hariç:80,00 TL
Afrika kıtası, dünyadaki herhangi bir kıtaya göre insanlık tarihinin daha uzun bir bölümüne sahiptir. İngiliz doğa bilimci Charles Darwin, ilk kez evr..
98,00 TL
Vergiler Hariç:98,00 TL
İnsan ruhuna yapılan bir yolculukİnsan Ruhunun Haritası birçok farklı açıdan ele alınabilecek zengin bir metin. Kitabın Ahmet Ümit'in kendisini olduğu..
46,00 TL
Vergiler Hariç:46,00 TL
Sultan Murâd Hân, yaralı askerler kadar, muhârib askerleri de yakından görmek istiyor, sık sık onların arasına katılıyor, hattâ, asker saflarını teftî..
69,00 TL
Vergiler Hariç:69,00 TL
TARİH ÖNCESİNDEN COĞRAFYALAR ÖTESİNE: TÜRKLEROnlar varlıklarının anlamını seferde buldular. Nice zamanlar içinde nice mekânlara sahip oldular. Tarifi ..
35,00 TL
Vergiler Hariç:35,00 TL
Tipik Ebeveynlik YaklaşımlarınıYeniden Düşünmek İçin Güçlü Bir GerekçeEbeveynlerin önemli bir görevi vardır: Çocuklarının kim olduğunu -becerileri, te..
40,00 TL
Vergiler Hariç:40,00 TL
Adını tarihe yazmış Fatih Sultan Mehmed kimdi?Nasıl bir dünyası vardı? Yaşama dair görüşleri ve 21 yaşında onu “Fâtih” yapan unsurlar nelerdi?İstanbul..
85,00 TL
Vergiler Hariç:85,00 TL
Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nun dâhî padişahlarındandır. Kendisi; kararlılığı, disiplini, sertliği, celâdetiyle meşhurdur. Padişahlığı ç..
53,00 TL
Vergiler Hariç:53,00 TL
İstanbul’da mütevazi bir ahşap evde başlayıp Hürriyet Kahramanlığı’na ve imparatorluğun en güçlü adamlığına uzanan ama ardından idam mahkûmluğuna ve s..
120,00 TL
Vergiler Hariç:120,00 TL
Anadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini kor..
20,00 TL
Vergiler Hariç:20,00 TL
Servet-i Fünun edebiyatı, Servet-i Fünun topluluğunun kuruluşu, Servet-i Fünun topluluğunun dağılışı, Servet-i Fünun Mecmuası, Servet-i Fünun Şiiri, S..
100,00 TL
Vergiler Hariç:100,00 TL
Türk Romanı El Kitabı adını taşıyan bu eser şimdiye kadar Türk romanı üzerine yapılmış en geniş araştırmadır.Eserde; roman kavramı, Batı'da roman türü..
220,00 TL
Vergiler Hariç:220,00 TL
Dandizmi ve dandy'nin Türk edebiyatındaki görünümünü konu edinen bu çalışmada öncelikle dandizmin ne olduğu, tarihsel süreç içinde izlediği seyir, kur..
70,00 TL
Vergiler Hariç:70,00 TL
İstibdâd devri yakın tarihimizin en netameli dönemlerinden biridir. Bu devrin panoramasını bütünüyle verebilmek için daha birçok araştırma ve inceleme..
90,00 TL
Vergiler Hariç:90,00 TL
Ufacık bir kaza halkının, muhtelif düşmanlarla üç seneye yakınbir zaman mücadele ettiği tarihle tespit edilmezse, bir iki nesil sonra bu harekat masal..
130,00 TL
Vergiler Hariç:130,00 TL
Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yaşadığı büyük sıkıntılarının en önemli sebebi Doğru Sorunu diye tarif edilen oryantalist kurgudur. Bu durum süreç ..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Tarih-i KadimRübab''ın CevabıTarih-i Kadim''e ZeylDoksanbeşe DoğruRevzen-i Mahlü..
80,00 TL
Vergiler Hariç:80,00 TL
Çağdaş Azerbaycan Türk EdebiyatıÇağdaş Güney Azerbaycan Türk EdebiyatıÇağdaş Kazak Türk EdebiyatıÇağdaş Kırgız Türk EdebiyatıÇağdaş Özbek Türk Edebiya..
300,00 TL
Vergiler Hariç:300,00 TL
Harabat Karşısında Namık Kemal adlı eser M. Kaya Bilgegil'in olgunluk devresi çalışmalarındandır. Bu kitapta yazar, Tanzimat döneminin iki büyük şairi..
70,00 TL
Vergiler Hariç:70,00 TL
Karl Marx ve Sistemi, Türkçe'de Karl Marx üzerine yapılan ilk ciddi ve bilimsel çalışmadır. 20. yüzyılda bütün dünyayı sarsan Marksizm, diyalektik mat..
65,00 TL
Vergiler Hariç:65,00 TL
Adıvar’ın bugüne kadar defalarca basılmış, milyonlarca okur tarafından okunmuş ve güncelliğini hiç yitirmemiş romanı Sinekli Bakkal, Türk romanı içeri..
70,00 TL
Vergiler Hariç:70,00 TL
Cemal Süreya, Cumhuriyet Dönemi şiirinin en özel "vitaminiydi".Lirik, erotik, politik gür bir ırmak.Sevda Sözleri bu büyük ustanın bütün şiirlerini bi..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Afrikali Leo, gerçek bir yaşam öyküsünden çıkarılmış düşsel bir yaşamöyküsü: "Bir berberin sünnet ettiği, bir Papanın vaftiz ettiği" Hasan ibn Muhamme..
42,00 TL
Vergiler Hariç:42,00 TL
Harry Potter'ın büyücülük okulundaki dördüncü yılında başından geçenleri anlatan Harry Potter ve Ateş Kadehi, dizinin önceki kitaplarında tanık olduğu..
75,00 TL
Vergiler Hariç:75,00 TL
Bizi en ince yerimizden yakalıyor hep; birimizi, bazılarımızı değil, hepimizi... Kendini anlatıyor ama, dizelerinde hepimiz kendimizi buluyoruz, üstel..
18,00 TL
Vergiler Hariç:18,00 TL
Her yazdığı romanla yüz binlerin kalbini feth eden İskender Pala yeni romanı ‘OD’ ile yeniden okurlarını selamlıyor. Od bir Yunus Emre romanı. Gök kub..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Dünya üzerinde her toplum zaman içinde kendi tarihini, inançlarını ve değerlerini ele alan sözlü ve yazılı anlatılar yaratmıştır. Bu büyük anlatılar i..
40,00 TL
Vergiler Hariç:40,00 TL
Ey Türk Gençliği!Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne t..
15,00 TL
Vergiler Hariç:15,00 TL
DÜNYANIN EN GÜZEL 1984’Ü “George Orwell’in bugüne kadar tüm dünyada yüzü aşkın farklı basımı yapılmış romanı Bin Dokuz Yüz  Seksen Dört’ü bu..
140,00 TL
Vergiler Hariç:140,00 TL
Parti’nin dünya görüşü, onu hiç anlayamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. (...) Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlardı çünkü tıpk..
38,00 TL
Vergiler Hariç:38,00 TL
Türk edebiyatında tarihî roman türünün en popüler ve saygın örneklerinin başında gelen Bozkurtlar, yazılmasının üzerinden üç çeyrek asırdan fazla bir ..
285,47 TL
Vergiler Hariç:285,47 TL
""Yüzyıllık Yalnızlık'ı yazmaya başladığımda, çocukluğumda beni etkilemiş olan her şeyi edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol bulmak istiyordu..
70,00 TL
Vergiler Hariç:70,00 TL
Karahanlı ve İslam devri Türk edebiyatının ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig, Yûsuf Hâs Hâcib tarafından Balasagun da yazılmaya başlanmış, 1069-1070 ..
450,00 TL
Vergiler Hariç:450,00 TL
Dîvâni Lugâti’t-Türk’ün yazımına 1072 senesinde başlanmıştır. Asya içlerinden Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyadadağınık bir biçimde yaşayan ve gün geç..
1.500,00 TL
Vergiler Hariç:1.500,00 TL
“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz.”Aşk yakıyorAyrılık kavuruyorAlda..
47,00 TL
Vergiler Hariç:47,00 TL
950 Yılın ArdındanMalazgirt Savaş Alanının Tespiti Tarihî ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkan Yardımcısı ve Selçuklu tarihçisi Mustafa Alic..
39,00 TL
Vergiler Hariç:39,00 TL
"Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında üç-beş yıllık değil, yüz yıllık sancılar bırakır."“İttiha..
35,00 TL
Vergiler Hariç:35,00 TL
Tarih hiçbir zaman tam bir gerçeklikle yazılamayacağına göre defalarca yazmakta fayda vardır. Osmanlılar gibi altı asırdan fazla hüküm sürmüş bir devl..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Rüyası devlet kurmak olanlar, devletleri yıkılınca yeni bir rüya görürler. Kösedağ Savaşı’nda mağlup olan ve Moğol hâkimiyetine giren bir devlet:..
12,50 TL
Vergiler Hariç:12,50 TL
Bizans’ın tarihi, Megaralı Yunanların MÖ 7. yüzyılda Bosforos, yani İstanbul Boğazı’nın güney girişinde Byzantion adını verdikleri bir kent kurmasıy..
35,00 TL
Vergiler Hariç:35,00 TL
“Ne güzel bir şeker portakalı fidanıymış bu! Hem bak, dikeni de yok. Pek de kişilik sahibiymiş, şeker portakalı olduğu ta uzaktan belli. Ben senin boy..
29,00 TL
Vergiler Hariç:29,00 TL
Dünya üzerinde her toplum zaman içinde kendi tarihini, inançlarını ve değerlerini ele alan sözlü ve yazılı anlatılar yaratmıştır. Bu büyük anlatılar i..
35,00 TL
Vergiler Hariç:35,00 TL
İlk kez 1862 yılında yayımlanan Sefiller yazarın Notre-Dame’ın Kamburu ile “din”, Deniz İşçileri ile “doğa” konularını işlediği roman üçlemesinin “top..
125,00 TL
Vergiler Hariç:125,00 TL
Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır gö..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın ö..
75,00 TL
Vergiler Hariç:75,00 TL
İki aşkı arasında parçalanan bir adam İkinci Meşrutiyet’in yaklaştığı günler, Osmanlı belki de hiç yaşamadığı kadar büyük bir buhranın, varoluş sancıs..
110,00 TL
Vergiler Hariç:110,00 TL
Elinizdeki bu çalışma, Namık Kemâl'den başlayarak yüz yıllık bir süreçte Türk şiirine put dikicilik ve put kırıcılık açısından analitik bir bakışı içe..
135,00 TL
Vergiler Hariç:135,00 TL
Milli Mücadele tarihimizin üzerinde en çok tartışılan konularından birisi, ilk işgalin ve ilk milli direnişin nerede, ne zaman ve kimler tarafından ba..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
http://www.salkimsogut.com
http://www.salkimsogut.com

Çok Satanlar

Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754378009
Bozkurtlar, yazarının vaktiyle verdiği lütufkâr müsaadeleri sonucunda “Bozkurtların Ölümü” ve “Bozkurtlar Diriliyor” adlı ölümsüz eserlerin, bir arada..
80,00 TL
Vergiler Hariç:80,00 TL
Yayınevi: SALKIMSÖĞÜT YAYINLARI ISBN: 9789756122730
Bu çalışmada Cumhuriyet devri Türk hikaye ve romanı devir - yazar - eser bağlamında tanıklarıyla birlikte ele alınarak bütün özellikleriyle ortaya kon..
100,00 TL
Vergiler Hariç:100,00 TL
Yayınevi: İŞ BANKASI YAYINLARI ISBN: 9786053326045
İstanbul’da mütevazi bir ahşap evde başlayıp Hürriyet Kahramanlığı’na ve imparatorluğun en güçlü adamlığına uzanan ama ardından idam mahkûmluğuna ve s..
120,00 TL
Vergiler Hariç:120,00 TL
Yayınevi: İZ ISBN: 9789753551663
Anadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini kor..
20,00 TL
Vergiler Hariç:20,00 TL
Yayınevi: YAPI KREDİ YAYINLARI ISBN: 9789753634564
Cemal Süreya, Cumhuriyet Dönemi şiirinin en özel "vitaminiydi".Lirik, erotik, politik gür bir ırmak.Sevda Sözleri bu büyük ustanın bütün şiirlerini bi..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Yayınevi: SALKIMSÖĞÜT YAYINLARI ISBN: 3990055160463
Edebiyat Kuramları adını taşıyan bu çalışmada, bugün dünyada sanat ve edebiyat alanında kullanılan ve en yaygın 24 kuram biraraya getirilmiştir.Çalışm..
100,00 TL
Vergiler Hariç:100,00 TL
Yayınevi: Bilge Kültür Sanat ISBN: 9786055261658
Türkler… Esir düştüler, savaştılar, barıştılar… Uzak Asya’dan Akdeniz’e kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyaya yayıldılar. Devletler kurdular, devletler ..
48,00 TL
Vergiler Hariç:48,00 TL
Yayınevi: PİNHAN ISBN: 9786055302061
T'u-küeler dendi onlara ilk başta… Orta Asya’nın bozkırlarından ve Altay’ın dağlarından doğdular. Çin’den Güney Sibirya’ya, Afganistan’dan Anadolu’ya ..
80,00 TL
Vergiler Hariç:80,00 TL

Kampanyalar

Bozkurtlar, yazarının vaktiyle verdiği lütufkâr müsaadeleri sonucunda “Bozkurtların Ölümü” ve “Bozkurtlar Diriliyor” adlı ölümsüz eserlerin, bir arada..
80,00 TL
Vergiler Hariç:80,00 TL
«RUH ADAM», Türk edebiyatında pek alışılmamış çeşitte bir romandır. Müellifin tarihî romanlarını okumuş olanlar, tarihî bir roman gibi başlayan bu ese..
50,00 TL
Vergiler Hariç:50,00 TL
«Deli Kurt», Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayazıd'dan sonra «Şehzadeler Kavgası» diye anılan devrin tarihî bir romanıdır. Bir bakıma göre de «Bozkurtlar..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Huzur'un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini "huzur"a kavuşturacak bir "iç nizam"ı aramaktadır. Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik uns..
96,00 TL
Vergiler Hariç:96,00 TL
Türk milliyetçiliği fikir sisteminin 1930’dan sonraki önderi Atsız’dır. Atsız Mecmua’yı çıkardığı 1931 yılından bugüne kadar bütün Türkçü nesiller onu..
150,00 TL
Vergiler Hariç:150,00 TL
İstanbul’da mütevazi bir ahşap evde başlayıp Hürriyet Kahramanlığı’na ve imparatorluğun en güçlü adamlığına uzanan ama ardından idam mahkûmluğuna ve s..
120,00 TL
Vergiler Hariç:120,00 TL
Türk düşünce târihinde, kültleşen portresiyle en kuvvetli tesirleri bırakmış ve kendisinden sonraki nesillerin gözlerini, Ebüzziya Tevfik’in tâbiriyle..
120,00 TL
Vergiler Hariç:120,00 TL
Evliya Menkıbeleri (Nefahatü’l-Üns) tasavvuf kültüründen ve irfanından yararlanmayı sağlamak için yazılan eserlerin belki de en kapsamlısı ve en öneml..
290,00 TL
Vergiler Hariç:290,00 TL
7. baskısını (Pearson) yapan Klasik Mitoloji, klasik mitosların kültürel bağlamlarına açıklık getirirken, Grek ve Roma mitoslarını aralarındaki bağlan..
140,00 TL
Vergiler Hariç:140,00 TL