Menü

KİTABEVİ

Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9789756403549
Çay Kitabı'nda, çayın dünyadaki ve Türkiye'deki tarihi, çay bitkisinin özellikleri, yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi ve kullanılması kısaca anlatıldıktan sonra, ağırlıklı olarak çayın etrafında oluşan Türk çay kültürüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, Türk edebiyatında, özellikle şiirlerde, hikayel..
70,00 TL
Vergiler Hariç:70,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 1234
"Türkiye'de "din" korku unsuru olmaktan çıkarılmalıdır. Din kontrol edilerek irticaın önlenemeyeceği artık anlaşılmalıdır. İslam üzerindeki yönlendirme ve denetim yerine serbesti yolu seçilmelidir. İslam geçmişte olduğu gibi çoğulcu, kavrayıcı yaklaşımlarıyla toplumumuzun sağaltılmasıyla ve gelişmes..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9786054907946
Yeni fethedilen bir bölgede Osmanlı sosyal, ekonomik, idari ve askeri yapıları tahrirle tesis edilir, ancak bu işlemden sonra fetih süreci tamamlanmış olurdu. Böylece fetihler tahrirlerle sağlam ve kalıcı bir temel üzerine oturtulurdu. Osmanlılar’ın henüz XIV. yüzyılın ikinci yarısında tahrir mekani..
200,00 TL
Vergiler Hariç:200,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9786055397135
Faniler; geride bıraktıklarına veda etmeden sonsuz yolculuğa çıkmış olsalar da geride kalanlar, veda sözleriyle yolcuyu uğurlarlar. Acı dolu bu veda sözleri, cenze ritüelinin harcına yoğrulmuştur. Ağıt; cenaze ritüelinin mutlak bir unsuru, hatta doruk noktasıdır. Ağıt; kültürlerin en eski ifade türl..
50,00 TL
Vergiler Hariç:50,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9786054208531
Ahmet Ağaoğlu (Şuşa, 1869-İstanbul, 1939) XX. yüzyıl başlarında Kafkasya’da, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde ise Türkiye’de siyasal ve entelektüel gündem içinde özel yer işgal etmiş bir kişiliktir. Onun aydın kimliği, eylem ve düşünceleri temelde üç ayrı tarihsel dönem/mekân içinde farklı ..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 1234
Avare Kitabı, kültürümüzde avare, aylak, başıboş, serkeş, serseri, berduş, evsiz barksız, marjinal vb. olmanın şekilleri ve algılanışı ile ilgili birikimin bir tespitidir.Bu kitapta, devletin serseriliğe bakışı, Osmanlının serseriliğe yaklışımı, serserilik konusundaki tedbir ve nizamnameleri ele alı..
65,00 TL
Vergiler Hariç:65,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9789757321385
Baki, kendi çağında ve sonraki yüzyıllarda gelen sanat ve edebiyat adamlarının çoğunun belirttiği gibi, şiirde söyleyiş tarzında yenilik yapmış, imale ve zihaf denilen dil kurslarını asgariye indirmiştir. Bakinin şiirinin hakim unsuru olduğunu iddia eden çağdaşı Ahdi ve ona iştirak eden Kınalızade H..
65,00 TL
Vergiler Hariç:65,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9786054208319
Kültürümüz bedeni nasıl algılar, beden ve kişilik arasında nasıl bir ilişki kurar? Bedenin şekli, duruşu, hareketleri nasıl yorumlanır? Elinde bir kalem karşısındakini şişler gibi hareketlerle konuşan bir insanın psikolojisi nasıl tahlil edilmeli? Beden üzerinde yapılan uygulamalar nelerdir? Beden v..
100,00 TL
Vergiler Hariç:100,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9786054907748
Tarihçilerin görevlerinden biri de mümkün mertebe bağımsız bir zihinle devlet belgelerini incelemektir.  Bu belgeler içinde maarif ile ilgili olanları eğitim tarihimiz açısından son derece önemlidir. Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemlerinde uygulanan eğitim politikalarının merkezden uzak bölgele..
80,00 TL
Vergiler Hariç:80,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9789759173531
Türkiye’de Batı kaynaklı toplum düşüncesinin, Batı bilim ve anlayışının krizde bulunduğu ve canlılık gösteremediği bir ortamda Sosyoloji Yıllığı kitaplarının usulden olmanın ötesinde belli özellikleri ve gerekliliği vardır. Günümüz postmodern bilim anlayışı ortak çaba ve görüşü önemsememektedir. Top..
115,00 TL
Vergiler Hariç:115,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 9786055397456
Bu kitap, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin renkli simalarından Ali İlmî Fânî'nin, 1926-1948 yılları arasında gurbetten, yine bir gurbetzede olan Rıza Tevfik'e gönderdiği kültür ve edebiyat tarihimizle ilgili elli adet mektuptan meydana gelmektedir...
40,00 TL
Vergiler Hariç:40,00 TL
Yayınevi: KİTABEVİ ISBN: 1234
Aşık edebiyatının Türk edebiyatı tarihi içinde müstakil bir hüviyet kazanmasının mazisi yeni sayılsa da mevcut bilgiler bu edebiyatın köklerinin çok derinlerde olduğunu bildirmektedir.... Tütk boylarının farklı coğrafyalarda değişik kimlikler altında varlıklarını devam ettirmelerine paralel olarak b..
50,00 TL
Vergiler Hariç:50,00 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 90 (8 Sayfa)