Menü

Kitap

Yayınevi: KAYIHAN ISBN: 9757574899
Abbasi Devleti’nin tarih, kültür ve medeniyeti hakkında genel sonuçlara ulaşabilmek için, her bir safhasının ayrı ayrı ele alınmasının gerekli olduğu aşikârdır. Bununla birlikte, ülkemizde Abbasiler hakkında yapılan ilmi çalışmalar ne yazık ki çok azdır.İlmi ve akıcı bir üslupla kaleme alınmış olan ..
32,00 TL
Vergiler Hariç:32,00 TL
Yayınevi: BEYAN YAYINLARI ISBN: 9789754730531
Abbasiler, İslam Tarihi içinde uzun bir dönemi kapsadığı gibi, cereyan eden hadiseler açısından da oldukça büyük bir önemi haizdir.Abbasoğullarının İslam devlet başkanlığını Emevilerin elinden almaları fazla bir şey değiştirmedi. Saltanat kanunları olduğu gibi uygulandı, genellikle Saltanat iktidarı..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484108
Siyasi ve idari açıdan gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kendilerinden sonraki pek çok İslâm devletinin kurumsal yapısında kalıcı bir etki bırakan Abbâsîler, Emevîler’den tevarüs ettikleri kurumların bir kısmını geliştirerek bir kısmına ise yenilerini ekleyerek devleti daha merkezî ve bürokratik bir..
64,00 TL
Vergiler Hariç:64,00 TL
Yayınevi: Bilge Kültür Sanat ISBN: 9786054921454
Tarihteki Abdera, Trakya’da Gümülcine dolaylarında, bugün çağdaş Yunanistan’ın Avdhira kentinin bulunduğu yerde, MÖ 6. yy’da Batı Anadolu’dan gelen Teos halkının kurduğu bir şehir devletidir. Abderalılar, Eski Çağ’ın yergi ve taşlama yazarlarına sık sık konu olmuş, günümüzde ülkemizdeki Karadenizli ..
38,00 TL
Vergiler Hariç:38,00 TL
Yayınevi: DERGAH ISBN: 9789759954246
Bir çeşit hikaye ile belge arasında yer alan hatıra türü, özellikle sosyal tarihle uğraşanların ilgi alanına girmektedir. Bu metinler hem beşeri zayıflıklar yüzünden hem de kasten yanıltıcı olabileceği için dikkatle kullanılması gereken belgelerdir. Türk şiirinde büyük bir değişikliği başlatmıştır, ..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Yayınevi: SALKIMSÖĞÜT YAYINLARI ISBN: 9786054223633
Türk edebiyatının tartışılan şairlerinden biri olan Abdülhak Hamid Tarhan, çok sayıda şiir yazmasına karşın şiir ve şiir sanatının problemleri üzerine pek az konuşmuştur.Onun poetikasını oluşturan metinlerin sayısı üç-beşi geçmez. Fakat bu kadar metin bile şairin şiir sanatı üzerine düşüncelerini bu..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: DERGAH ISBN: 9786257005968
“Hâmit, bilhassa Makber’iyle, Türk şiirinin bir tarafında daima kendini duyuracak bir büyük ürpermedir. Hâmit’in ıstırabı, şiirimize o zamana kadar tatmadığı bir derinlik getirir.”“Hâmit’e her zaman bir zengin madene dönülür gibi dönülecektir.”Ahmet Hamdi TanpınarAbdülhak Hâmit Tarhan, Tanzimat sonr..
120,00 TL
Vergiler Hariç:120,00 TL
Yayınevi: YEDİTEPE ISBN: 9786054052486
II. Abdülhamid tarikatlara özel bir önem vermiş, bunların yemek ve aydınlanma gibi masraflarını bizzat kendi karşılamış, harap halde olan tekkelerin onarımlarını yaptırıp, tarikat büyüklerinin türbelerini tamir ettirmişti. Arap vilayetleri ve Afrika’daki nüfuzlu tarikat şeyhlerine nişan ve rütbeler ..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
Yayınevi: KRONİK KİTAP ISBN: 9789752430341
“Feroze Yasamee, çalışkan, geniş bilgili ve 19. yüzyıl Osmanlı-Balkan tarihinin üstadı bir tarihçi. Sultan Abdülhamid ve döneminin dış politikası için ciddi okuma yapmak isteyenlere tavsiye edilir.”İlber OrtaylıBüyük zayiatlar verildiği, önemli toprakların kaybedildiği ve mali olarak kriz boyutunda ..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789758740437
Modern bir merkezi devlete dönüşüm sürecinde İmparatorluğun taşra idaresinde yaşanan değişimi hikaye eden bu kitap, Birinci Meşrutiyet devrinin son 13 yılının vilayet idaresine valiler perspektifinden yaklaşıyor. II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’nda güç temerküzünü tamamladığı 1895 yılından, muhalif ..
52,00 TL
Vergiler Hariç:52,00 TL
Yayınevi: REMZİ ISBN: 9789751413574
Abdülmecit, Osmanlı sultanları içinde yaşamı ve kaderiyle öne çıkan ilgi çekici bir padişah… Hıfzı Topuz bu romanda, 16 yaşında tahta çıkan, büyük aşklar ve acılar yaşayan, Mustafa Reşit Paşa’nın çabalarıyla Tanzimat’ı ilan eden, genç yaşta yaşama veda eden zarif ve duygusal bir padişahın hüzünlü öy..
40,00 TL
Vergiler Hariç:40,00 TL
Yayınevi: İRFAN YAYINCILIK ISBN: 9789753711173
Açıkçası kimse hakikati öğrenemedi. Kimse Celile Hanım'ın akşamları pencereden, kapının önünde oturan genç, ihtiyar, ağırbaşlı, hafifmeşrep, çocuklu kadınları seyretmesindeki sebebi bilemedi. Abdürrezzak Efendi'nin yeni fidanlarla, körpe ve genç ağaçlarla uğraşırken, onları öpüp yapraklarını okşarke..
50,00 TL
Vergiler Hariç:50,00 TL
Gösterilen: 97 ile 108 arası, toplam: 4703 (392 Sayfa)