Menü

KLASİK

Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484108
Siyasi ve idari açıdan gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kendilerinden sonraki pek çok İslâm devletinin kurumsal yapısında kalıcı bir etki bırakan Abbâsîler, Emevîler’den tevarüs ettikleri kurumların bir kısmını geliştirerek bir kısmına ise yenilerini ekleyerek devleti daha merkezî ve bürokratik bir..
64,00 TL
Vergiler Hariç:64,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789758740437
Modern bir merkezi devlete dönüşüm sürecinde İmparatorluğun taşra idaresinde yaşanan değişimi hikaye eden bu kitap, Birinci Meşrutiyet devrinin son 13 yılının vilayet idaresine valiler perspektifinden yaklaşıyor. II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’nda güç temerküzünü tamamladığı 1895 yılından, muhalif ..
52,00 TL
Vergiler Hariç:52,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484115
Konu ve/veya kavramların alfabetik olarak sıralandığı bu kitap, Arapça elyazmalarının “gizemli” dünyası ve ona eşlik eden teknik dil karşısında genellikle kafası karışan ve hatta bazen gözü korkan öğrenciler ve araştırmacıların kolaylıkla ve hızlıca başvurabilecekleri bir yardımcı olarak tasarlanmış..
110,00 TL
Vergiler Hariç:110,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789758740475
"Arap İsyanı" yakın tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biridir. Kurgulanmış tarihin toplumsal hafızamıza işlemeye çalıştığı "Arapların ihaneti" algısı, aslında bizim geçmişimizle kurduğumuz ilişkinin travmatik boyutunu sergiler. Osmanlı’nın parçalanış sürecinde Arapların kopuşu etrafında ge..
47,00 TL
Vergiler Hariç:47,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484276
M. Kasım Zaman, Çağdaş Dünyada Ulema’da çağdaş İslam dünyasında beklenenin aksine daha görünür ve etkin hale gelen ulemanın sosyal ve dinî değişimdeki rolünü ve onların, hızla değişen dünyanın getirdiği tehditler karşısında nasıl bir yol izlediklerini ele alıyor. Bu manada, diğer bölgelerle karşılaş..
62,00 TL
Vergiler Hariç:62,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9786055245795
Batı’nın Müslüman toplumlara yönelik siyasi, askeri ve kültürel tehdit ve işgaliyle ortaya çıkan kriz, farklı tepkileri doğurmuş ve bu tepkiler, İslam coğrafyasının merkezi bölgelerinden başlamak üzere birçok ülkede farklı vurgulara sahip çözümler ve programlar geliştiren dini oluşumların ve hareket..
64,00 TL
Vergiler Hariç:64,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484344
Câmiu’l-icâreteyn Bilim ve Sanat Vakfı’nın fetva mecmuaları neşir atölyesinin dördüncü kitabı olarak okuyucularla buluşuyor. Bu mecmua az sayıda fetva hariç şeyhülislam fetvalarından yapılan bir derleme olup derlemeye son halini, 19. yüzyılın ilk yarısında henüz kadılık yaptığı dönemde Şeyhülislam M..
52,00 TL
Vergiler Hariç:52,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484283
Osmanlı Devleti 16. yüzyılın sonlarında, kudretinin zirvesindeyken bütünlüğünü bozmaya yönelik; dahası, büyük çapta göçlere ve iktisadi durgunluğa sebep olan bir tehditle karşılaşmıştı. Farklı vasıflarda ve ancak birbirlerinin doğurduğu şartlarda zuhur eden tehditler “Celali İsyanları” olarak adland..
39,00 TL
Vergiler Hariç:39,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484399
Osmanlı İmparatorluğu’nda ulema sınıfının oluşumunu ve imparatorluk idaresiyle ilişkisinin dönüşümünü anlamak isteyen araştırmacılar için önemli bir kitap…Karen Barkey, University of California, BerkeleyAbdurrahman Atçıl sultanın gücü ile ulemanın maharetini perçinleyen Osmanlı idari mekanizmasının ..
51,00 TL
Vergiler Hariç:51,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484689
Esrâr-ı Siyâsiyyât, on dokuzuncu yüzyılda Diyarbekir Mülkî İdâdî Mektebi’nde çalışan bir muallim olan Mahmud Hamdi Efendi tarafından yazılmış ve devrin sultanı II. Abdülhamid’e ithaf edilmiştir. Onun, eserini sultana ithaf etmesi, İstanbul’dan nispeten uzak bir vilayet olan Diyarbekir’deki bir alt d..
39,00 TL
Vergiler Hariç:39,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484559
Bir hadisin sahabeden tâbiûna geçiş hikayesi çoğu zaman o rivayette yer alan ancak yeterince dikkat çekmeyen ayrıntılardandır. “Sebebü îrâdi’l-hadîs” olarak adlandırılan bu duruma dair örneklerin sistematik olarak incelenmesi, döneme ilişkin birçok bilgilerin yanı sıra hadis rivayeti hakkında önemli..
51,00 TL
Vergiler Hariç:51,00 TL
Yayınevi: KLASİK ISBN: 9789752484498
Kavram mantığı, bileşik bir nesnenin özcü bir yaklaşım içinde nasıl tanımlanması gerektiğine odaklanan ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekli olan alet kavramları, ayrımları ve kuralları inceleyen klasik mantığın temel bölümlerinden biridir. Kavram mantığında bileşik yapılı şeylerin aklî parçaları..
48,00 TL
Vergiler Hariç:48,00 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 35 (3 Sayfa)