Menü

KURTUBA

Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743850
Tasavvuf ve İslam düşünce tarihinde büyük bir etkisi olan ve tasavvuftaki otoritesi nedeniyle Şeyhü’l-Ekber, dinî ilimlerde müceddid oluşu nedeniyle de Muhyiddin lakaplarıyla meşhur olan Muhyiddin b. Arabî, zahirî ilimlerde pek çok hocadan yeteri derecede eğitim aldıktan sonra manevî ilimlerde derin..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577248
Elinizdeki bu eserin yazarı ve tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Hikayelerdeki coğrafi bilgiler, yer ve hükümranlıklar bir kaç yüzyılı kapsamaktadır. Tutiname klasik şark edebiyatının en seçkin eserlerinden biridir. Belki bazı hikayeler İslami devirden öncede vardı.Bunların yanında hikayelerde çin..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577347
Trabzon’un incisi Akçaabad, bu yöresel zenginlik ve tarihsel derinlik elbetteki akçaabad’ın epik ve lirik söz varlığında da kendini göstermektedir.İşte elinizdeki bu kitap Akçaabad’ın söz dağarcığının ve otantik kelimelerinin güzide bir hazinesi olarak sizi çocukluğunuza çağırıyor...
40,00 TL
Vergiler Hariç:40,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577088
Somuncu Baba’dan (Hamiduddîn-i Aksarayî) başlayarak Hacı Bayrâm-ı Velî ile bu topraklara nice mana incileri saçan Bayrâmî-Hamzavî Melâmiler, arkamızda bıraktığımız bu yüzyıla kadar, vakar ve sırlı bir şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Anadolu Erenleri olan Bayrâmî-Hâmzavî Melâmiler, sûfîliği Eme..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577071
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre, kendisini yakından tanıma bahtiyarlığına erememiş kimseler için çetrefil, ilkeleri açısından tavizsiz; fakat dostları için samimi, selabetli, merhametli ve şeffaf bir zattır. Bu kitaba Sayın Özemre’yi yerenlerin kaleminden 14, olumlu yaklaşanların kaleminden de 42 yazı..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577507
Ben mizaç tipi “1” olan bir anneyim.kızımın mizaç tipi”2”.Kızımın duygusallığını çoğu zaman anlamakta zorlanmışımdır.Yanlış yaptığı zaman eleştirdiğimde “biliyorum anne beni seviyorsun!”demesi benim garibime gitmişti.Halbuki ben onun hatalarını düzeltmek istiyordum.Ama kızım “2” mizacında bir çocuk ..
35,00 TL
Vergiler Hariç:35,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743584
Elinizdeki kitap, yazı hayatına 20 Nisan 1956 tarihli Son Saat gazetesinde “İftar” başlıklı yazıyla veda eden ve sekiz gün sonra ebedî âleme irtihal eden Ahmet Semih Mümtaz’ın eski İstanbul’un ramazan ve bayram yaşantısına ait yazılarından oluşmaktadır.Eski İstanbul’da üç aylar, bayram hazırlıkları;..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743966
Elinizdeki bu eser, Şark İslâm klasikleri içerisinde Şîrazlı Şeyh Sadî’nin Doğu’da ve Batı’da birçok defa tercümeleri yapılmış bulunan Gülistân’ının Niğdeli Hakkı Eroğlu tarafından Gül Suyu adıyla Türkçeye kazandırdığı çevirisidir.Bilindiği gibi Gülistân yazıldığı günden itibaren yüzyıllarca önemini..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743782
Abdülkerim el-Cîlî İnsan-ı Kâmil adlı eseri yazma nedenini ve konusunu şu cümlelerle ifade eder: "Bu eseri yazmamın nedeni Yüce Allah olduğundan, konusu da sadece Allah'ı tanımak olacaktır. Sizlere önce O'nun isimlerinden söz edeceğiz. Çünkü Yüce Allah'ı tanıyabilmek için isimlerini aracı olarak kul..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577453
Farabî bu eserinde yaşadığı dönemde ve toplumda bilinen ilimleri sayar. Yani miladî X. asır ve II. Abbasî dönemi. Arap uygarlığı olgunluğunun ve gelişiminin zirvesine ulaştığında, önceki iki asırda göz alıcı ürünlerini vermeye başladığında ilmî ve felsefî eserler Yunancadan, Süryanîceden, Farsçadan ..
20,00 TL
Vergiler Hariç:20,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577132
14. yüzyılın yarısı ile 15. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış ve 1417’de Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüş olan İmadüddin Nesimi, Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler söyleyip divanlar tertip etmiş büyük bir şairdir.Ayet, hadis ve diğer dini bilgileri; aruz, kafiye, bedi, beyan, meani bilgisi, kullandı..
50,00 TL
Vergiler Hariç:50,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743690
1915 Ermeni Olayları ile ilgili tartışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bugünlerde, olaylara sağlıklı bir şekilde bakabilmeği sağlayacak objektif bir çalışma…Eser Hakkında Tanıtım:İstanbul, farklı etnik ve dini özellikteki toplulukları tarih boyunca bir arada yaşatabilmiş yegâne merkezlerden biris..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 35 (3 Sayfa)