Menü

KURTUBA

Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743720
Milletler geleceklerini tarihleri üzerine bina ederler. Bu yönüyle mazi, milletlerin temelidir. Temeli nasıl yok sayamazsak geçmişimizi ve mazimizi de o şekilde inkâr edemeyiz.Tarih, geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüdür. Her millet geçmişi ile övünür, ondan dersler çıkarır. Biz de bunu yapmaya çal..
20,00 TL
Vergiler Hariç:20,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743973
slami ilimler, tasavvuf, dil, edebiyat ve şiir sanatları alanında ciddi eserler kaleme almış olan Nureddin Abdurrahman Cami, her şeyden önce bir şair olarak adını ölümsüzleştirmiştir. Sebk-i Hindi dönemi öncesinde yetişen son büyük şair olduğu için klasik farsça şiirin son şairi (hatemü’ş - şuara) o..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743768
"Çekirdeği istiyorsan, kabuktan içeri girmelisin." "Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, sizi âdeta sabah yuvalarından aç olarak çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları beslediği gibi beslerdi." (Hz. Muhammed - S.A.V.) "Bilmem dikkat ettiniz mi, pamuk ağacının sesini en hafif rüzgârda bile işitebilirsini..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577262
Kerbelâ Vak‘ası Hz. Muhammed (s.a.v.)’in torunu Hz. Hüseyin ve diğer yakınlarının Emevîler tarafından siyasî emeller uğruna şehid edildikleri bir katliamdır. Bu hadise İslâm tarihinde büyük bir faciadır. Kerbelâ Fâciası’nı müteakip Müslümanlar arasında asırlarca devam eden iç mücadeleler çıkmıştır.H..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577514
Şu sorular her zaman güncelliğini korumuştur: Bir; insanlar doğuştan beyaz bir sayfa olarak mı doğarlar, yoksa psikolojik anlamda bir donanımla mı dünyaya gelirler?İkincisi;  insanlar, eşit ve aynı psikolojik donanım ile mi dünyaya gelirler?Elinizdeki bu kitap; insanların beyaz bir sayfa g..
45,00 TL
Vergiler Hariç:45,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743577
Birinci risalede Davud el-Kayserî Ledünnî İlmi (el-ilmü'l-ledünnî) konu edinmektedir; ikincisinde ise, Hakiki Sevgi (el-muhabbetü'l-hakîkîyye) kavramını ele almaktadır.Davud el-Kayserî Ledünnî İlmi “Hayat Suyu” sembolüyle anlatmıştır. Çünkü ilim, su gibidir. Nasıl hayatın ve canlılığın kaynağı su is..
80,00 TL
Vergiler Hariç:80,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577316
Bu eser,aşk,vecd içinde yanan ,mana zenginliği ile dolan bir büyük zatın eseridir.Onuıın derinliği,bilinen bir gerçektir.O aşk ile doğmuş,vecd ile yaşamış bir insandır.O ölmeyen varlığı arayan ve daima hayır yüklü kafayı taşıyan olmuştur.Kapısını çalan bir dilenciye ,evini bağışladığı bilinir.Madde,..
15,00 TL
Vergiler Hariç:15,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743553
Büyük feylesof Eflâtun ile büyük mutasavvıf Mevlânâ, kâinatı yaratan varlığı arama, bulma, anlama ve anlatma bakımından aynı gayreti sarf etmişlerdir. Fikirlerini ve sezişlerini birbirlerine çok benzer bir şekilde ifâde etmişlerdir.Şu var ki, hakikate varmak ve kâinatın sırlarını çözebilmek için Efl..
20,00 TL
Vergiler Hariç:20,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743881
Hz. Peygamber’e duyulan içten sevginin etkisiyle kaleme alınan Vesîletü’n-Necât, bilinen adıyla Mevlid, edebiyat tarihimizde üzerine en çok söz söylenen metinlerden biridir, desek hiç de abartmış olmayız. Türk-İslâm gelenek ve kültürünün ustaca yazıya geçirildiği metinlerden biri olan Mevlid, hem iç..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9789756743843
Bütün hayatı müddetince geride eser bırakmaya büyük önem veren Mehmed Ali Aynî’nin daha çok dinî, felsefî ve tasavvufî alanlarda yayınlanmış birçok kitabı; gazete ve dergilerde kalmış birçok makalesi vardır. Milliyetçilik adlı eseri ise Mehmed Ali Aynî’nin son kitabıdır. Yazar bu çalışmasında din ve..
75,00 TL
Vergiler Hariç:75,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577323
Bu eser, baştan sona ; tasavvufun en önemli mevzuu olan Vahdet-i Vucud, aynası üzerine sürülen bir cila terkibini anlatır.-Cila...Diyoruz; çünkü başka türlü tarifi imkansız. Sizde başka manaya yormayın.İyi bilinmeli ki; Vahdet-i Vücud faslı, cihannüma bir aynadır. İşbu ayna ise herkeste bulunur. Ama..
15,00 TL
Vergiler Hariç:15,00 TL
Yayınevi: KURTUBA ISBN: 9786054577385
Osmanlı tarihi ile uğraşanlar için gerek kroniklerde, gerekse başka eski tarihlerde, özellikle Osmanlı tarihi'yle ilgili belgelerde geçen bir çok deyimlerin manasını anlamak çok zor, bazen de imkansız olmakta; böylece tarih metinlerinin eksiksiz değerlendirilmemesi gibi bir durum meydana gelmektedir..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Gösterilen: 13 ile 24 arası, toplam: 35 (3 Sayfa)