Menü

ÖTÜKEN

Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9786051553511
Günümüzde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ilişkin ilgi ve araştırmalar artmasına rağmen 1905 yılında Rusya’da meydana gelen olayların Sultan Abdülhamid Türkiye’sindeki sosyal, kültürel ve siyasî çerçevedeki yansımalarına ilişkin yeterli seviyede çalışma yapıldığı söylenemez. Hasip Saygılı’nın..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9799754372754
Gördüğünüz eser, Rusya'da 1917 Ekim (Bolşevik) ihtilalinin patlak verdiği dönemlerde Rusya'nın Avrupa (kısmında İdil (Volga)-Ural bölgesinde yaşayan Türk soylularının demokratik bir parlamenter sistem kurarak kendilerine sosyal, kültürel ve siyasi haklar kazanmak uğrunda yaptıkları mücadeleyi incele..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9786051555638
D`İsraeli: Abdülhamid ne sefîh, ne müstebid, ne mutaassıp, ne de müfsid bir adam değil, adil ve memleketini seven bir hükümdardı.Huntington: Bosfor`da oturan ihtiyar tilki, dünya çapında bir siyasi idi.İngiliz sefiri O`Connor: Avrupa`da barışı koruyan adamdır. Lamouche: Hodbin olmakla beraber zekî, ..
125,00 TL
Vergiler Hariç:125,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754370355
Bu kitapta, Türk fikir hayatının meşalelerinden birini, fikir adamı Peyami Safa' yı daha yakından tanıyacaksınız. Ele aldığı konulardan bir kısmı, insanlığın nesilden nesile devredegeldiği ezeli meselelerdir. Bu meselelerde, mümin bir mütefekkirin engin kültürü ve atak zekasıyla, problemlere kazandı..
52,00 TL
Vergiler Hariç:52,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754379488
Bütün tarihimizin en büyük kaybı, Rumeli’ni elden çıkarmamızdır. Tuna ve Adriyatik’ten Meriç çizgisine çekilmemiz, iki safhada oldu: 1877-78 Rus Savaşı ve 1912-13 Balkan Savaşı. Bu iki savaşı da kaybeden Osmanlı Devleti, Rumeli’ni bıraktı ve İm­paratorluğun kanatlarından biri koptu.Bu küçük kitabımı..
42,00 TL
Vergiler Hariç:42,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9786051553108
Bir düşünce insanı olduğu kadar fikirlerini özellikle edebiyat sahasında da tatbik etme imkânı bulan Ziya Gökalp, bu çerçevede halkiyat olarak tabir ettiği folklor ve halk edebiyatı ürünlerini derleme, güncelleme ve yayımlama faaliyetleri içerisinde bulunmuş­tur. Ziya Gökalp da, tıpkı Grimm Kardeşle..
50,00 TL
Vergiler Hariç:50,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754375718
Prof. Dr. Fuzuli Bayat, Türk Şamanlığını sistemli bir incelemeye tâbi tuttuğu ve Şamanlığın esas öğelerinin ortaya çıkarılmasını sağladığı bu eserinde Türk Şamanlığını bir bütün olarak ele almış; Şamanın iç dünyasını, kullandığı teknikleri ve Şaman folklorunu inceleyerek, bütün benzer yönleriyle ber..
85,00 TL
Vergiler Hariç:85,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754373530
"Âşık Veysel, Yunus Emrelerle, Karacaoğlanlarla, Fuzulîlerle, Akiflerle, Yahya Kemallerle aynı meclisdedir. Ahmet Kutsi gibi Mesut Cemil gibi dostlarıyla hemdem olmuştur. Klasiklerimiz arasına girmiş, edebî âlemimizde bir tepe teşkil edebilmiştir. Türkiye coğrafyasında Tecer dağlarının görkemi ne is..
35,00 TL
Vergiler Hariç:35,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754378689
Âşıkpaşaoğlu Tarihi’ni hazırlayan Hüseyin Nihal Atsız’ın ifadesiyle, “dil ve üslûp bakımından Dede Korkut Kitabı’nı aratmayan” bu metin; Osmanlı Hanedanı’nın Fatih Sultan Mehmed Han’a kadarki yedi hükümdarının dönemini kapsıyor. Bunun dışında, Âşıkpaşaoğlu’nun Oğuz Kağan’a kadar şeceresini verdiği E..
50,00 TL
Vergiler Hariç:50,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754376029
"Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum."M. Kemal Atatürk / (Maurice Perno’ya verdiği demeçten: 29 Ekim 1923)Din konusunda Atatürk'ü olduğundan farklı gösteren art niyetli kişilerin bu nevi yorumları, ülkemizde kutuplaşmalara sebep olmakta, millet ve devlet bütünlüğü ile m..
30,00 TL
Vergiler Hariç:30,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9789754373813
Atilla'nın Atları bir diğer adıyla; gamlı, kaderli nağme, Nebi Hezri'nin son eseridir. Atilla hakkında dünyada yazılmış ilk ve tek destandır.Destanda; Atilla'nın Şaman baba ile karşılıklı söyleşisi, Şaman baba'nın öğütleri, Atilla'nın kralın kızına sevdalanması, evliliği, düğünü gerdek gecesinde; At..
20,00 TL
Vergiler Hariç:20,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9786051557762
Hikâye, Atsız’ın sanatında en az yer bulan bölümdür. Ömrü boyunca sadece beş hikâye yazmıştır. Onların da dördünü 1931 yılında yayımlamıştır. 1941’de yazdığı beşinci hikâye ise ancak 1966 yılında yayımlanır. Teşhis (kişileştirme) sanatının kullanılmasına varacak derecede tabiata ve tabiat unsurların..
18,00 TL
Vergiler Hariç:18,00 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 240 (20 Sayfa)