Menü

Kitap

Yayınevi: Bilge Kültür Sanat ISBN: 9786057931658
Cihanşümul bir devlet kurdu Osmanoğulları. Bu devletin, ilk 215 yılına dair temel kaynaklarımız 15. yüzyıl Osmanlı kronikleridir. Osmanlı imparatorluk tarihinin idari, siyasi, askerî, mali, hukuki, sosyal vesair konularına dair ilk bilgiler, âdeta ‘ilk iki asrın yaşayan hafızası’ olan bu eserlerde s..
42,00 TL
Vergiler Hariç:42,00 TL
Yayınevi: ALTIN KİTAPLAR ISBN: 9789752104679
Sıradan bir günde, her şeyin olması gerektiği gibi olduğu bir anda inanılmaz bir olay yaşanır.Yan yana gelen iki trende ancak korku filmlerinde rastlanacak türden bir cinayet vakası yaşanmaktadır. Ve tüm bunların tek tanığı bir kadındır.Elspeth baktığı vagonun penceresinden çaresizlik içinde bir ada..
58,00 TL
Vergiler Hariç:58,00 TL
Yayınevi: KÖMEN ISBN: 9789756527566
Rusların, Karadeniz’in kuzeyinden başlayan ve XVI. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar süren uzun Orta Asya yürüyüşünde, bu coğrafyanın yerel halklarınca zulme ve asimilasyona karşı gerçekleştirilen birçok başkaldırı olmuştur. 1755 yılının mayıs ayında da İdil-Ural bölgesinin halklar..
57,00 TL
Vergiler Hariç:57,00 TL
Yayınevi: KÖMEN ISBN: 9786055184865
Aşıklık geleneği içerisinde ilk temsilcilerinden başlayarak günümüze kadar pek çok aşık yetişmiştir. Bu aşıklar arasında saz çalıp irticalen şiir söyleyenlerin yanı sıra saz çalamayıp şiir söyleyenler de vardır. Saz çalıp irticalen şiir söyleyen aşıkların dışında kalan, belli bir mesleki zümreyi mey..
55,00 TL
Vergiler Hariç:55,00 TL
Yayınevi: KRONİK KİTAP ISBN: 9786057635075
19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİNEDERİNLEMESİNE BİR BAKIŞ…“Fransız İhtilali’nin doğurduğu sonuçlar, insanlığın siyasal tarihi bakımından bir dönüm noktası teşkil eder. Çünkü Fransız İhtilali, ne Rönesans’ın ne de Reformasyon’un hedef almadığı bir alanda patlak vermiş ve doğrudan doğruya siyasal düzene hücum..
100,00 TL
Vergiler Hariç:100,00 TL
Yayınevi: YEDİTEPE ISBN: 9799756480150
"Doğu Sorunu'nun çözümü, yani bu diplomatik münasebetsizliğin çözümü Avrupa Türkiye'sinin yıkılmasında ve bir dizi demokratik devlet örgütlerinin yaratılmasında yatar...""Doğu Sorunu Balkan Yarımadası'nda ezilen ve uşaklaştırılan güney Slav ve Yunan erkeklerinin kılıcı ile çözülmesi şart. Çare ise b..
25,00 TL
Vergiler Hariç:25,00 TL
Yayınevi: YEDİTEPE ISBN: 9786052070932
Ahmed Cevdet Paşa, Tanzimat’tan sonraki hemen hemen bütün olayların içinde bulunan, kendisine her konuda başvurulan bir devlet adamıdır. Aynı zamanda geniş tarih bilgisine ve sosyal kültüre sahip olması bu eserin önemini artırmış ve o dönem için bir belge niteliğini kazanmıştır. Bu eserde, Osma..
130,00 TL
Vergiler Hariç:130,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9786051553511
Günümüzde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ilişkin ilgi ve araştırmalar artmasına rağmen 1905 yılında Rusya’da meydana gelen olayların Sultan Abdülhamid Türkiye’sindeki sosyal, kültürel ve siyasî çerçevedeki yansımalarına ilişkin yeterli seviyede çalışma yapıldığı söylenemez. Hasip Saygılı’nın..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Yayınevi: DOĞU KÜTÜPHANESİ YAYINLARI ISBN: 9789944397438
XIX. yy'ın sonlarında, Rusya Müslümanları/Türkleri, Rusya'nın değişik yerleşim birimlerinde, farklı yasal ve idari statülere tabi olarak yaşamaktaydılar. Aynı etnik köken ve aynı dine sahip olmalarına rağmen iletişimin çok kısıtlı olması nedeniyle birbirlerinden habersizdiler. Şiveleri farklı,eğitim..
70,00 TL
Vergiler Hariç:70,00 TL
Yayınevi: YEDİTEPE ISBN: 9786055200817
Anlaşılıyordu ki aziz ve bedbaht Türklüğün alnına yazılmış olan elemine yeni bir satır ilave için bütün cihan birbiriyle müsabaka ediyordu. Fakat Türkler artık o kadar çok bedbaht ve müteellim oldular ki bu elem destanına yeni bir satır ilave ettirmemek için yok olma tehlikesini bile göze almışlardı..
20,00 TL
Vergiler Hariç:20,00 TL
Yayınevi: ÖTÜKEN ISBN: 9799754372754
Gördüğünüz eser, Rusya'da 1917 Ekim (Bolşevik) ihtilalinin patlak verdiği dönemlerde Rusya'nın Avrupa (kısmında İdil (Volga)-Ural bölgesinde yaşayan Türk soylularının demokratik bir parlamenter sistem kurarak kendilerine sosyal, kültürel ve siyasi haklar kazanmak uğrunda yaptıkları mücadeleyi incele..
60,00 TL
Vergiler Hariç:60,00 TL
Gösterilen: 37 ile 48 arası, toplam: 4703 (392 Sayfa)